สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.30 – 20.00

ตั้งอยู่ที่ปลายแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จัดตั้งโดยเทศบาลสงขลา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปศึกษา เรียนรู้ ด้านชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์น้ำ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ชมความยิ่งใหญ่ของปลาหมอทะเลน้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม ที่ใหญ่และมากที่สุดในประเทศไทย ฉลามเสือดาว และกลุ่มปลาสวยงามตามแนวปะการัง

ภายในอาคารจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและนิทรรศการต่าง ๆ  ประกอบด้วย อุโมงค์ปลา ส่วนแสดงระบบนิเวศน์ ภูเขา ลำธาร สัตว์น้ำจืด ป่าโกงกาง ชายหาดและสัตว์น้ำเค็ม ทะเลอ่าวไทย การใช้ทรัพยากรในทะเล ลานนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีห้องสัมมนา ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึก

เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 20.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท (เด็กสูงไม่เกิน 80 ซม. เข้าชมฟรี) ผู้ใหญ่อายุ 70 ปีขึ้นไป พระภิกษุ และคนพิการ เข้าชมฟรี ชาวต่างชาติ 200 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา โทร. 0 7431 4719 หรือ www.songkhlaaquarium.com

การเดินทาง
รถยนต์  จากอำเภอหาดใหญ่ไปยังสงขลาอะควอเรี่ยม ประมาณ 26  กิโลเมตร สามารถเดินทางได้  2   เส้นทาง คือ สายเก่า (ถ.กาญจนวนิชย์)  สายใหม่  ถ.ลพบุรีย์ราเมศ จากในตัวเมืองไปยังสงขลาอะควอเรี่ยม ประมาณ 3  กิโลเมตร อยู่บริเวณปลายแหลมสนอ่อน ใกล้สวนสองทะเล ถ.แหลมสนอ่อน

รถโดยสารประจำทาง  ขึ้นรถโดยสารประจำทาง (สายสงขลา-หาดใหญ่) จากหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ ไปยังหน้าหอนาฬิกาสงขลา ประมาณ 23 กิโลเมตร ค่าโดยสาร 23 บาท นั่งรถต่อมายังสงขลาอะควอเรี่ยมประมาณ 3 กิโลเมตร โดยรถตุ๊กตุ๊ก ค่าโดยสาร 20 บาท หรือโดยรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ค่าโดยสาร 20 บาท

หมวดหมู่: สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ภาษาที่มีให้บริการ: ไทย

บทความและรูปภาพจาก ททท.

zp8497586rq

Incoming search terms:

  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลา
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา
  • songkhla
  • อควอเรี่ยน สงขลา
  • สัตว์น้ำ
  • อควอเรี่ยนสงขลา
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์นำสงขลา
  • พิพิธภัณสัตว์น้ำสงขลา
  • อคอเลี่ยมสงขลา
  • พิพิธภัณฑ์ น้ำ จืด สงขลา

Comments are closed.